21 octobre: prière aux confesseurs de Transylvanie

Pas de discussions dans ce forum destiné exclusivement à une mise à disposition de textes issus du cycle liturgique orthodoxe. Pour toute réflexion sur ces textes, merci de vous reporter au forum général.

Modérateur : Auteurs

Claude le Liseur
Messages : 4248
Inscription : mer. 18 juin 2003 15:13

21 octobre: prière aux confesseurs de Transylvanie

Message par Claude le Liseur »

En roumain:

Prea aleşilor Sfinţi Mărturisitori, Visariaone, Sofronie şi Oprea, cu inimă smerită şi cu grai de laudă, cutezăm a preamări pe Hristos-Dumnezeu, Cel ce v-a arătat pe voi preafericiţi mărturistori ai dreptei credinţe, mărirea Biserici noastre. Şi plecând genunchii, cu umilinţă şi negrăită dragoste, rugăciune înălţăm vouă, celor ce aţi pus mai presus de toate cele vremelnice, credinţa cea strămoşească. Căci tu, Cuvioase Visarioane, preluminate, te-ai coborât ca un arhangel, cu glas de trâmbiţă dumnezeiască, în mijlocul credincioşilor, întărindu-i în dreapta credinţă şi viaţa ţi-ai dat pentru Hristos. Şi tu, Cuvioase Sofronie, neînfricat ai înfruntat temniţa şi prigonirile pentru Hristos, călăuzind turma cea binecredincioasă din Transilvania pe căile mântuirii şi îndrumând Biserica Domnului Hristos pe calea cea dreaptă. Iar, tu, Mucenice Oprea, cel prea osârduitor, iubind mai mult legea neschimbată a lui Hristos decât pe ai tăi şi decât însăşi viaţa ta, sufletul ţi-ai pus pentru dreapta credinţă.
De aceea, voi toţi, care aţi odrăslit din Biserica ortodoxă transilvăneană şi care acum vă bucuraţi de cinstirea mucenicilor şi a mărturisitorilor lui Hristos, primiţi rugăciunile noastre şi mijlociţi pentru noi, înaintea Bunului şi Milostivolului Dumnezeu, Celui în Treime preamărit! Ocrotiţi cu rugăciunile voastre turma cea dreptmăritoare, care vă cinsteşte ca pe nişte stâlpi neclintiţi ai dreptei credinţe. Rugaţi-vă Domnului, ca să întărească dragostea şi unitatea de credinţă dintre fraţi, să reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioşilor de toată reaua întâmplare, ca într-un glas şi un suflet să preamărim pe Cel ce este Dătătorul tuturor darurilor şi Mântuitorul nostru. Privigheaţi şi vă rugaţi pentru noi, ca izbăviţi fiind prin mijlocirile voastre, de cursele celui rău, să ducem lupta cea bună a mântuirii, în totale clipele vieţii noastre şi să fim neclintiţi în dreapta credinţă a moşilor şi strămoşilor noştri.
Bucurându-ne de dumnezeiasca mărire la care v-aţi înălţat şi rugându-ne vouă, ca să fiţi mijlocitori înaintea tronului Celui de sus, preamărim pentru toate, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, zicând: slavă Ţie, Dumnezeule Cel mare şi minunat întru sfinţii Tăi, în vecii vecilor, Amin!

En français (traduction collective des membres du présent forum):

Ô saints confesseurs et élus Bessarion, Sophrone et Opréa, c’est avec un cœur humble et des cris de louange que nous nous enhardissons à glorifier le Christ notre Dieu, celui qui a montré la grandeur de notre Eglise à travers vous, bienheureux confesseurs de la foi juste. Et, pliant le genou, avec humilité et indicible amour, nous élevons notre prière vers vous, qui avez placé la foi ancestrale au-dessus de tout ce qui passe. Car toi, vénérable Bessarion, le très sage, tu es descendu comme un archange, à la voix telle une trompette divine, au milieu des fidèles, pour les renforcer dans la foi droite, et tu as donné ta vie pour le Christ. Car toi, vénérable Sophrone, tu as affronté sans crainte la prison et les persécutions pour le Christ, menant le troupeau orthodoxe de Transylvanie sur le chemin du salut et mettant sur la juste voie l’Eglise du Christ notre Seigneur. Tandis que toi, martyr Opréa, le très endurant, tu as aimé la loi inchangée du Christ plus que les tiens et que ta propre vie, et tu as rendu l’âme pour la foi droite.
Pour cela, vous tous qui avez surgi de l’Eglise orthodoxe de Transylvanie et qui jouissez maintenant de la dignité des martyrs et des confesseurs du Christ, recevez nos prières et intercédez pour nous, devant le trône du Dieu bon et miséricordieux glorifié dans la Trinité ! Protégez par vos prières le troupeau orthodoxe qui vous honore comme des colonnes inébranlables de la foi droite. Priez le Seigneur pour qu’il renforce l’amour et l’unité de foi entre les frères, qu’il remplisse tous les cœurs de la grâce de la paix, qu’il garde la foule des fidèles de tout malheur, afin que d’une seule voix et d’une seule âme nous puissions glorifier Celui qui est le dispensateur de tous les biens et notre Sauveur. Veillez et priez pour nous, pour que, préservés par vos prières des pièges du Malin, nous menions le bon combat du salut dans tous les instants de notre vie et que nous soyons inébranlables dans la foi orthodoxe de nos pères et de nos ancêtres.
Nous réjouissant de la gloire divine à laquelle vous vous êtes élevés et vous priant d’intercéder pour nous devant le trône du Très-Haut, nous glorifions pour toutes choses le Père, le Fils et le Saint-Esprit, disant : gloire à Toi, ô grand Dieu admirable dans tes saints, pour les siècles des siècles, amen !
Répondre